XVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Kamiennogórskiego na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamiennej Górze.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment