XVI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Stan bezpieczeństwa w gminie – Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze oraz Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
 5. Podjęcie uchwał:
  – projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  – projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.
Share

Zobacz inne

Leave a Comment