XV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego – wideo

W dniu 17 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
7. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2019 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
10. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności od sierpnia 2019 roku.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Share

Zobacz inne

Leave a Comment