XLVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

27 września 2022 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLVII z dnia 30 sierpnia 2022 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawy edukacji w Powiecie Kamiennogórskim:
– Informacja dyrektorów placówek oświatowych z terenu Powiatu Kamiennogórskiego (Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Specjalnych, Powiatowe Centrum Edukacji, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy).
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr VII/32/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamiennogórski.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Kamiennogórskiego instrumentem płatniczym.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania Przewodniczącego/cej Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment