XLVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

28 września 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja na temat działań podejmowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra.
5. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ogorzelec,
– projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Pisarzowice,
– projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Raszów,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ptaszkowie, Przedwojowie.
6. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment