XLVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

20 czerwca 2022 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XLVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zakończenie roku szkolnego w szkołach podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu:

-Promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej z osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi (wręczenie nagród PRIMUS INTER PARES).
-Podsumowanie programu stypendialnego dla młodzieży szczególnie uzdolnionej „Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej”.

3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLV z dnia 31 maja2022 roku.
4. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
5. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment