XLVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Dnia 28 sierpnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami powiatu oraz na temat bieżącego utrzymania i stanu dróg Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Informacja Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z realizacji budżetu Powiatu Kamiennogórskiego za I półrocze 2018.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Kamiennogórskiego.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2018 rok.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności od stycznia 2018 roku.
11. Interpelacje.
12. Zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Powiat KamiennogórskiShare

Zobacz inne

Leave a Comment