XLV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

31 maja 2022 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XLV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIV z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Przedstawienie Raportu o stanie powiatu.

7. Debata nad Raportem o stanie powiatu.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego wotum zaufania.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2021 rok.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu kamiennogórskiego za 2021 rok.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2022 rok.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/135/2022 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment