XLV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

29 czerwca 2022 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.
2.Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3.Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja w zakresie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o.
5.Informacja w zakresie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.
6.Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/282/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
– projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/245/22 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Janiszowie,Ptaszkowie, Przedwojowie oraz Lipienicy,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gorzeszowie oraz Szarocinie, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody.
7.Sprawy różne.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment