XLIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

26 kwietnia 2022 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego, w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XLIII z dnia 29 marca 2022 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – realizacja za 2021 rok i cele na kolejne miesiące.
8. Informacja jednostek podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu w zakresie spraw społecznych:
 -Informacja dotycząca funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Smyk” w Błażejowie,
 -Sprawozdanie z działalności Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze za rok 2021,
 -Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze za rok 2021,
-Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze za rok 2021,
 -Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie za rok 2021.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmian planowanych wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2022 roku.
10. Podjęcie Apelu Nr 1/2022 Rady Powiatu Kamiennogórskiego stanowiącego wyraz solidarności z mieszkańcami, wyrażającymi sprzeciw wobec przebiegu proponowanych wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, na terenie Powiatu Kamiennogórskiego, tj. Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Lubawka oraz Gminy Marciszów.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment