XLIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

25 sierpnia 2021 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XLIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Kamienna Góra na rok szkolny 2021/ 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 131/13 obr.7).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. Nr 104/2, obr.3).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej (dz. Nr 710 obr.6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Nowej w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Licealnej w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego i Słonecznej w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy M. Skłodowskiej- Curie w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chełmiec na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym mieszkańcom w miejscowości Librantowa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Wnioski.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie sesji.

Wideo: Miasto Kamienna Góra
Share

Zobacz również

Leave a Reply