XLII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Dnia 24 kiwetnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawy społeczne w powiecie kamiennogórskim.
7. Informacja na temat aktualnej sytuacji w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital w Kamiennej Górze.
8. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2017.
9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Powiatu Kamiennogórskiego.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr XI/45/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na bezprawne i opieszałe działanie Starosty Kamiennogórskiego.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z ostatniej przeprowadzonej kontroli.
13. Interpelacje.
14. Zapytania.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Powiat KGShare

Zobacz inne

Leave a Comment