XLII Sesja Rady Gminy Marciszów

W piątek, 26 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLII Sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Marciszów na rok szkolny 2022/2023,
b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pustelniku,
c/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pustelniku,
d/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,
e/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032,
f/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów,

10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment