XLI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Dnia 27 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

W porządku obrad znalazło się m.in:
Informacje Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacje na temat ochrony zabytków na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.
Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kamiennogórskiego za 2017 rok – informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze.
Bezpieczeństwo obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Kamiennogórskiego za rok 2017 – informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze.
Sprawozdanie z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
Informacja o najbliższych planach związanych z promocją Powiatu Kamiennogórskiego.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2018 rok.
Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.

Wideo: Powiat KGShare

Zobacz inne

Leave a Comment