XLI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

17 czerwca 2021 roku o godz. 11 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji.

2.    Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra.

4.    Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2020 rok.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2020 rok.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra za 2020 rok.

8.    Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz również

Leave a Reply