XLI Sesja Rady Gminy Marciszów

W piątek, 24 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLI sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

8/ Opieka zdrowotna mieszkańców – zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców gminy.

9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ nadania nazwy ulicy położonej we wsi Marciszów,

b/ udzielenia dotacji Mo-To Mateusz Ziajkiewcz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

c/ określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,

d/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

10/ Sprawy różne.

11/ Zamknięcie obrad sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment