XL Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

21 grudnia 2021 roku o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XXXIX z dnia 30
listopada 2021 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego.
7. Budżet powiatu kamiennogórskiego na rok 2022.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/166/2013 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 marca 2013 roku,
zmienionej uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 maja
2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XVII/65/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych
przysługujących rodzinnym domom dziecka prowadzonym na zlecenie Powiatu
Kamiennogórskiego.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVIII/126/2017 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku,
zmienionej uchwałą Nr XVII/66/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia
25 lutego 2020 roku w sprawie podniesienia wysokości wynagradzania zawodowych
rodzin zastępczych na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.
11. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu Kamiennogórskiego za 2021 rok.
12. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego za 2021 rok.
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2021 rok.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment