XL Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

26 maja 2021 roku o godz. 13 w Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie się XL Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

 

 1. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Kamiennej Górze.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kamienna Góra”, „Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kamienna Góra” oraz „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Kilińskiego, R. Traugutta, T. Kościuszki, gen. J. Hallera i Piastowskiej w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Krzeszowskiego
  w Kamiennej Górze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 17/20, obr.5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 383/19, obr.6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 254/25 obr.6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 111/1,111/2, 111/3 obr. 7).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości
  w dzierżawę na okres 10 lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Kamienna Góra z przeznaczeniem na realizowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie stanowiących jej własności.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment