XIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 26 maja 2020 roku o godz. 14, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość, odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń (Protokół Nr XVII z dnia 25 lutego 2020 r. oraz Protokół Nr XVIII z dnia 17 marca 2020 r.)
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019”.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2020 roku Powiatowi Kamiennogórskiemu.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niewprowadzenia tzw. Strefy ciszy na terenie zbiornika wodnego Bukówka.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz również

Leave a Reply