XIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Funkcjonowanie PKS Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji.

Zobacz inne

Leave a Comment