XIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra – wideo

W dniu 2 sierpnia 2019 roku w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbyła się XIV Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej przy ul. S. Staszica w Kamiennej Górze.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników sądowych.
  1. Zamknięcie Sesji.

Wideo: Miasto Kamienna Góra

Zobacz inne

Leave a Comment