XIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

 4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2019.

 5. Podjęcie uchwał:

  – projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,

  – projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzeszów,

  – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

  – projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym biorącym udział w pracy Rady Gminy Kamienna Góra i jej organów.

 6. Sprawy różne.

 7. Zamknięcie obrad.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment