XIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

W dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta Kamienna Góra odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z X i XII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 1. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miejskiej Kamienna Góra za 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą “Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra” i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą “Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic:
  Sienkiewicza, L. Waryńskiego i W. Broniewskiego w Kamiennej Górze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie Sesji.
Share

Zobacz inne

Leave a Comment