XII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 24 września 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja na temat kierunków działania i planów Nadleśnictwa Kamienna Góra.
 7. Sprawy edukacji w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 za usunięcie i umieszczenie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli od usunięcia tego pojazdu.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia woli dla podjęcia działań mających na celu zweryfikowanie przesłanek wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, napędzanych silnikami spalinowymi, na wodach zbiornika Bukówka, na obszarze gminy Lubawka.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie Sesji.
Share

Zobacz również

Dodaj komentarz