XI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja w sprawie gospodarowania nieruchomościami Powiatu Kamiennogórskiego
(za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.).
7. Informacja Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z realizacji budżetu Powiatu
Kamiennogórskiego za I półrocze 2019.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności od stycznia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat
Kamiennogórski dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment