X Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbędzie się X Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej z osiągnięciami naukowymi,
artystycznymi i sportowymi (wręczenie nagród PRIMUS INTER PARES).
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
5. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat aktualnego stanu dróg powiatu kamiennogórskiego.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia
na raty lub odstąpienia od ustalenia w całości lub w części, opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przekształcenia
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie stwierdzenia
przekształcenia Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących im. im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego
w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia planu sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu
Kamiennogórskiego od dnia 1 września 2019 r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment