Wzorowa Kamienna Góra

Miasto Kamienna Góra otrzymało wyróżnienie w prestiżowym plebiscycie Wzorowa Gmina. Statuetkę oraz certyfikat potwierdzający przynależność naszego samorządu do grona najlepszych w Polsce odebrał na specjalnej gali na zamku Topacz burmistrz Krzysztof Świątek.

O wyborze najlepszych decydowała kapituła, w skład której weszli najważniejsi samorządowcy w województwie – Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Starosta Powiatu Wrocławskiego i Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego Roman Potocki. Starosta oraz marszałek wręczali również nagrody wyróżnionym gminom.

Na Dolnym Śląski plebiscyt „Wzorowa Gmina” zorganizowany został po raz pierwszy. Z ok. 200 samorządów w województwie ocenie poddano 30. Spośród nich nagrodę odebrało 18 miast. Jak podkreśla dyrektor konkursu, Wyróżnione miasta i gminy mają być wzorem dla innych samorządów, szukających nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach życia publicznego. Marszałek Cezary Przybylski podsumował, że plebiscyt ten jest wspaniałą inicjatywą będąca podsumowaniem wieloletnich działań prowadzonych przez samorządy.

Kamienna Góra zgłoszona została do konkursu w takich obszarach jak kultura i turystyka, i to inwestycje oraz działania realizowane w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat znalazły uznanie w oczach kapituły. Dziękując ze sceny za tak prestiżowe wyróżnienie burmistrz Krzysztof Świątek mówił o drodze, jaką przebyło miasto od trudnych doświadczeń przemian gospodarczo-społecznych lat 90.tych do chwili obecnej. Podkreślił, że Kamienna Góra nie jest miastem turystycznym, ale dzięki zrealizowanych w tym zakresie inwestycjom posiada takie istotne na turystycznej mapie polski punkty jak Muzeum Tkactwa i podziemia Arado. Nie bez znaczenia w ocenie Jury był również remont z ratusza oraz rozpoczęta renowacja budynku Centrum Kultury, w którym siedzibę ma również Miejska Biblioteka. Mimo skromnego budżetu, wydatki Miasta tylko na działalność kulturalną zajmują istotną pozycję. W latach 2012-2016 w sumie z miejskiej kasy przeznaczono na ten cel ponad 10,5 mln zł.

Certyfikat wzorowości przyznany został na 3 lata. Oprócz dużego prestiżu jest to także zobowiązanie do jeszcze cięższej i efektywniejszej pracy. Ten kierunek chcemy dalej utrzymywać – zakończył Krzysztof Świątek.Share

Zobacz inne

Leave a Comment