Wyższe koszty windykacji zaległości podatkowych

Wzrastają koszty postępowania windykacyjnego w samorządach. Zmiany są związane z nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie w lutym tego roku.  

Mogą mieć one duże znaczenie dla mieszkańców będących płatnikami podatków lokalnych: rolnego, leśnego, od środków transportowych i nieruchomości.  

W przypadku wystąpienia zaległości wyższych niż łącznie 116 zł (dziesięciokrotność kosztów upomnienia) lub gdy okres od upływu przedawnienia jest krótszy niż 6 miesięcy, gmina ma OBOWIĄZEK wdrożenia działań windykacyjnych.  

Zaczynają się one od przesłania upomnienia. Jeśli taka informacja o zadłużeniu nie spowoduje uregulowania długu, musimy podjąć kolejny krok. Po nim egzekucję przejmuje urząd skarbowy.  

Według znowelizowanych przepisów wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla osoby, która zalega z podatkami. 

 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego – 40 zł; 
 • w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ta jest podwyższana do 100 zł; 
 • każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł; 
 • opłata egzekucyjna – 5 lub 10 proc. kwoty zaległości;  
 • zwrot innych wydatków, jakie urząd skarbowy poniesie w związku egzekucją administracyjną. 

Podliczając te koszty, w przypadku zaległości o wysokości 200 zł urząd skarbowy naliczy około 370 zł. 

Złożą się na to: 

 • należność główna – 200 zł; 
 • koszty upomnienia – 11,60 zł; 
 • opłata manipulacyjna – 100 zł; 
 • 10 proc. opłata egzekucyjna – 20 zł; 
 • zwrot wydatków – zwykle 3 listy – 34,80 zł; 
 • inne wydatki. 

Informacje dotyczące aktualnego stanu rozliczeń z tytułu podatków lokalnych można uzyskać w wydziale finansowo – budżetowym Urzędu Miasta Kamienna Góra pod numerem telefonu: 75 645 51 21. 

Źródło: UM Kamienna Góra

Share

Zobacz również

Leave a Reply