Wywiad z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem

Zapraszamy do wywiadu z burmistrzem Krzysztofem Świątkiem nt. podpisanej niedawno Deklaracji Sudeckiej, Jarmarku Bożonarodzeniowego, dofinansowania wymiany źródeł ciepła i powstającej w Kamiennej Górze skoczni narciarskiej.

Wideo: Ryszard Bizoń

Deklaracja Sudecka podpisana

Jarmark Bożonarodzeniowy w Kamiennej Górze

Wielu chętnych do wymiany pieców

Skocznia narciarska w Kamiennej GórzeShare

Zobacz inne

Leave a Comment