Wytropili pomniki przyrody w Kamiennej Górze

W piątek, 20 maja 2022 roku uczniowie klas Id Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej przeprowadzonej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Pierwszoklasiści wybrali się na krótki spacer, którego celem było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły.

Podczas przyrodniczego spaceru najmłodsi Tropiciele Przyrody poznali trzy z sześciu kamiennogórskich pomników przyrody (pięć z nich to dęby szypułkowe, jeden to klon srebrzysty), które zostały objęte prawną formą ochrony przyrody ożywionej.


W trakcie krótkiej wycieczki przyrodniczej wszyscy jej uczestnicy spełnili regulaminowy warunek poznania trzech pomników przyrody oraz ich oznaczenie – zieloną tabliczką z Godłem Polski i napisem Pomnik Przyrody.

W bieżącym roku szkolnym pierwszoklasiści brali udział w wycieczce przyrodniczej do CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” oraz zwiedzali Zamek Książ z tarasami i Palmiarnią na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Poznanie trzech pomników przyrody stanowiło spełnienie wszystkich warunków określonych regulaminem zdobywania pierwszego stopnia odznaki Tropiciel Przyrody.

Po wpisaniu wszystkich wycieczek przyrodniczych do książeczek odznak przyrodniczych i ich weryfikacji zostanie im przyznana odznaka Tropiciel Przyrody w stopniu brązowy, przedstawiającym czterolistną koniczynę z biedronką na niebieskim tle.

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Beata Cieniuch – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment