Wyrobisko po wulkanie nową atrakcją Kamiennej Góry?

Czy dawne wyrobisko po wulkanie tarczowym, znajdujące się w Kamiennej Górze może stać się kolejną atrakcją turystyczną miasta?

Przypominamy, że znajdujący się kamieniołom melafirów na terenie miasta Kamienna Góra (przy granicy administracyjnej z Czadrowem) odsłania skały wulkaniczne powstałe około 290 milionów lat temu. Miejsce to znajduje się na liście 100 najbardziej atrakcyjnych geologicznie miejsc w Polsce.

Wyrobiska zajmują obszar o wymiarach 250 na 100 m, a wysokość ścian dochodzi do 20 m. Są to tzw. melafiry (bazalty) powstałe w obrębie niewielkiego wulkanu tarczowego, który miał formę płaskiego stożka o średnicy około 10 km i wysokości około 100 m. Aktywność wulkanu przejawiała się wielokrotnymi wylewami lawy, rzadziej wyrzutami materiału w postaci popiołów i pyłów. Efektem krzepnięcia lawy są melafiry, a z nagromadzenia popiołów i pyłów powstały cienkie warstwy tufów. Skały odsłonięte w kamieniołomie powstały około 1 do 2 km na północny zachód od centrum erupcji, które obecnie przykryte jest młodszymi skałami osadowymi.

W kamieniołomie występują nagromadzenia minerałów, które powstały jako produkty działania gorących roztworów powulkanicznych: agat, chalcedon, karneol, chloryt, kalcyt i inne.

Kamieniołom w Kamiennej Górze ma unikatową wartość w skali Polski z uwagi na zespół odsłoniętych skał i struktur geologicznych permskiego wulkanizmu, w szczególności różne formy law wulkanicznych i mineralizacji powulkanicznej związanej z wulkanem tarczowym. Stan zachowania kamieniołomu jest aktualnie doskonały.

Przypominamy, że firma Sanikom opuszcza dawne wyrobisko, na terenie którego miała magazyn. W dniu 7 kwietnia odbyła się akcja sprzątania, o której informowaliśmy wcześniej.

Przypominamy również, że powyżej nieczynnego kamieniołomu jeden z ogólnopolskich operatorów naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej chce postawić wieże. Proponowaną konstrukcję stanowi wysoki na ok 37 metrów maszt, w połowie wysokości którego umiejscowiona ma zostać platforma widokowa, o czym informowaliśmy wcześniej.

W opisie kamieniołomu wykorzystano fragment treści
z Katalogu Obiektów Geoturystycznych w Polsce

 

Zobacz inne

Leave a Comment