Wyremontowano świetlicę w Sędzisławiu

Po latach oczekiwań mieszkańcy Sędzisławia (gm. Marciszów) mogą już korzystać z wyremontowanej świetlicy. W ramach działania wykonano generalny remont sali głównej. Inwestycja była możliwa dzięki wykorzystaniu funduszu sołeckiego i otrzymanemu wsparciu finansowym z budżetu Gminy Marciszów. Znacznie uległ poprawie standard pomieszczenia, co bezpośrednio przekłada się na jakość organizowanych w świetlicy zajęć i warsztatów skierowanych do lokalnej społeczności. Wyremontowana świetlica zrobiła wrażenie na mieszkańcach Sędzisławia, którzy są bardzo zadowoleni z wykonanej inwestycji.

– Dziękuję bardzo wójtowi Wiesławowi Cepielikowi za to, że dofinansował remont naszej świetlicy i za bardzo dobrą współpracę. Zawsze jest przychylny rozwiązaniu naszych problemów – mówi sołtys Józef Szołdrowski.

Zobacz inne

Leave a Comment