Wyremontowana szkoła w Lubawce czeka na uczniów

W dniu 2 września 2019 roku rozpoczyna się nowy rok szkolny 2019/2020. Szkoła w Lubawce zmieniła nazwę na Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Sybiru,  Przedszkole – ul. Szymrychowska, Przedszkole – ul. Dworcowa). Placówka została wyśmienicie przygotowana. W bieżącym roku zostało oddane do użytku zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły wraz z boiskiem wielofunkcyjnym. Przypominamy, że w roku 2017 oddana do użytku była nowa część szkoły natomiast w roku 2018 została oddana do użytku stara, remontowana część szkoły.

W Lubawce naukę rozpocznie 566 uczniów i wychowanków (SP – 425, Przedszkola – 141).

Obiekt wspaniale przygotowano od strony logistycznej. Po oddaniu do użytkowania nowej i wyremontowaniu starej części szkoły, w sierpniu br. przyjęte zostało przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły.

W wyniku uzyskania dofinansowania z subwencji oświatowej w kwocie 114 tys. zł nastąpiło doposażenie w sprzęt sportowy, materiały dydaktyczne i wyposażenie klas. Ponadto do kwoty 100 tys. zł doposażono 5 pracowni (matematyczna, fizyczna, chemiczna, przyrodnicza i komputerowa) po 20 tys. zł. Również z programu „Mali Geniusze” zakupiono m.in. tablicę multimedialną na kwotę kilkudziesięciu tysięcy zł. Także z programu „Aktywna Tablica” zakupiono 2 duże tablice multimedialne za kwotę 17,5 tys. zł.

Jedną z wielu atrakcji, jakie czeka dzieci jest „Magiczny dywan”. Nowoczesna multimedialna pomoc dydaktyczna przeznaczona do zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych i ćwiczeń dla dzieci.

Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest nowo wybudowana sala sportowa oraz 2 boiska wielofunkcyjne, na których organizowane są apele, zawody, Olimpiady, Lubawka Cup, Targi edukacyjne i inne. Z sali sportowej czy świetlicy szkolnej regularnie korzystają kluby sportowe i stowarzyszenia funkcjonujące na terenie Gminy Lubawka, odbywają się imprezy i uroczystości szkolne, realizowane są prelekcje i występy w ramach działań prowadzonych przez pedagogów szkolnych.

W placówce nie brakuje gabinetu logopedycznego. Odtworzono również sieć informatyczną, wykonano monitoring na sali sportowej, zakupiono i zamontowano system kontroli dostępu (wyeliminowanie prób wejścia do szkoły osób postronnych).

Wykonano montaż wielu elementów ułatwiających przebywanie i korzystanie z placówki:

– Montaż bramy wjazdowej
– Montaż stojaków rowerowych
– Montaż rolet w oknach
– Rozbudowano oświetlenie zewnętrzne

Zakupiono regały na plecaki, na sprzęt sportowy, ławeczki na korytarze, kosiarko-odśnieżarkę. Doposażono kuchnię.  Zapewniono systemu łączności (przejście na telefony komórkowe), szafki szkolne, pozyskano ławki i kwiaty z Przychodni Zdrowia „Gambit”. Pozyskano sadzonki świerków i obsadzono nimi teren ZSP. Przypominamy, że 100 sadzonek świerka na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę przekazało Nadleśnictwo Kamienna Góra, a uczniowie pod opieką nauczycieli posadzili drzewka, które będą pielęgnować, żeby stanowiły dekorację terenu wokół szkoły.

W ramach współpracy z Radą rodziców zakupiono m.in. pufy – worki i ziemię.

W przedszkolach wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, remont salki gimnastycznej, remont kuchni, zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci usunięto stare huśtawki i ślizgawki, czyniąc plac zabaw bardziej atrakcyjnym i bezpiecznym.

W ramach oferty edukacyjnej utworzono 2 klasy sportowe oraz klasę dwujęzyczną.  

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym.

Share

Zobacz również

One Thought to “Wyremontowana szkoła w Lubawce czeka na uczniów”

  1. […] Przypominamy, że placówka w Lubawce została wyśmienicie przygotowana. W bieżącym roku zostało oddane do użytku m.in. boisko wielofunkcyjne. Jedną z wielu atrakcji jest „Magiczny dywan”, nowoczesna multimedialna pomoc dydaktyczna przeznaczona do zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych i ćwiczeń. Wyremontowaną szkołę prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. […]

Leave a Reply