Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony – podstawowe informacje

Wypowiedzenie umowy najmu to podstawowe działanie w trakcie wynajmu mieszkania czy lokalu usługowego. Okazuje się jednak, że często sprawia ono niemały kłopot zarówno właścicielom, jak i najemcom. Warto wiedzieć, że wynajmujący nie może dokonać wypowiedzenia w sposób niezgodny z aktualną ustawą dotyczącą ochrony praw lokatorów, nawet w przypadku, gdy w umowie zapisano inaczej. Z tego tekstu dowiesz się, kiedy można złożyć tego rodzaju dokument oraz co powinno się w nim znaleźć.

Umowa najmu – podstawowe informacje

Umowa najmu ściśle określa, że właściciel mieszkania bądź lokalu decyduje się na jego odstąpienie lokatorowi, który będzie płacił za jego użytkowanie. Umowę pomiędzy powyższymi podmiotami można zawrzeć na czas określony lub nieokreślony. Niezwykle ważnym elementem tego dokumentu jest ustalenie jego warunków, a przede wszystkim tego, w jakich sytuacjach możliwe będzie jego wypowiedzenie.

Zadbaj o zastrzeżenie wypowiedzenia

Już w trakcie ustalania warunków kontraktowych warto zadbać o wprowadzenie do umowy konkretnych okoliczności, z powodu których jej rozwiązanie będzie możliwe. Niestety brak takiego zapisu powoduje, że umowa nie zostanie rozwiązana przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Wyjątkiem w tym przypadku jest sytuacja, w której obie strony decydują się na jej rozwiązanie za pomocą porozumienia stron.

Termin wypowiedzenia umowy

Właściciel lokalu musi pamiętać, że aby dokonać prawidłowego wypowiedzenia umowy najmu musi wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii. Jej swobodne rozwiązanie może odbyć się tylko w momencie, gdy została ona podpisana na czas nieokreślony. W przypadku umowy na czas określony wypowiedzenie jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, które określa art. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Według ustawy wynajmujący może wypowiedzieć umowę, m.in. gdy:

l lokal jest użytkowany w sposób sprzeczny z podpisaną umową,

l najemca zaniedbuje obowiązki i wyrządza szkody na rzecz wynajmującego,

l niszczy wyposażenie mieszkania, które jest przeznaczone do wspólnego korzystania przez współlokatorów,

l zakłóca panujący porządek,

l zalega z zapłatami (czynsz oraz inne zobowiązania),

l wynajął lokal, bądź jego część bez zgody właściciela.

W przypadku wystąpienia którejś z powyższych przesłanek okres rozwiązania umowy – wynosi miesiąc. Jeżeli jednak najemca nie zamieszkuje lokalu dłużej niż 12 miesięcy, wynajmujący jest zobowiązany do zastosowania półrocznego okresu wypowiedzenia. Oczywiście poszczególne terminy mogą być inne, jeżeli właściciel mieszkania zawarł je w postanowieniach umowy.

Warto jednak pamiętać, że bezzasadne wypowiedzenie najmu lokalu na czas określony związane z utratą korzyści powoduje, że wynajmujący może ubiegać się o zapłatę odszkodowania.

Co powinno zawierać rozwiązanie umowy najmu?

Wzór wypowiedzenia umowy najmu powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron) w formie pisemnej. Poprawnie przygotowany dokument powinien zawierać: miejscowość oraz datę sporządzenia, dane osobowe najemcy i wynajmującego, podstawę wypowiedzenia ściśle określoną konkretnym artykułem z Kodeksu Cywilnego oraz jego uzasadnienie, adres nieruchomości, termin, w którym umowa ulegnie rozwiązaniu oraz podpis strony, która tę umowę wypowiada.

Dość często zdarza się, że nie tylko najemca, lecz także wynajmujący mieszkanie jest niezadowolony z działań podejmowanych przez drugą stronę. Dlatego w tych przypadkach warto wiedzieć, w jakim trybie możemy rozwiązać wiążącą nas umowę. Posiadanie takiej wiedzy jest niezwykle ważne, szczególnie jeszcze przed podpisaniem umowy wynajmu lokalu.

Zobacz inne

Leave a Comment