Wyniki otwartego konkursu ofert na 2024 rok

Wójt Gminy Marciszów ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2024 roku wybrane zostały następujące oferty:

1. Ludowy Klub Sportowy „BÓBR” Marciszów – Prowadzenie 6 drużyn piłkarskich i 2 siatkarskich – 35 000 zł.
2. Ludowy Klub Sportowy „LESK” Sędzisław – Lesk Sędzisław rozgrywki 2024 – 15 000 zł.
3. Kamiennogórski Klub OYAMA – Aktywizacja dzieci i młodzieży z gminy Marciszów do udziału w procesie kultury fizycznej i sportu 2024 – 15 000 zł.

Łącznie 65.000 zł.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Share

Zobacz inne