Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.” przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie 12-30 października 2020 roku.

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

  • zamieszczenie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku” w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej kamienna-gora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze wraz z formularzem konsultacji umożliwiającym zgłaszanie wniosków i uwag do projektu,
  • wyłożenie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku” do wglądu w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze i przyjmowanie uwag i wniosków na formularzu konsultacji w Kancelarii,
  • otwarte spotkanie konsultacyjne.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie przedstawiły opinii w terminie określonym w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wprowadzono zmian do projektu programu.

Projekt Programu został przekazany do Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
Wyniki konsultacji

 

Zobacz inne

Leave a Comment