Wykonano konserwację rzeki Zadrna

Wykonano konserwację rzeki Zadrna w miejscowości Krzeszów.

Przypominamy, że na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prace konserwacyjne wykonano na odcinku Czadrów-Krzeszów. Prace zostały wykonane w ramach zadania pn. „Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim” i podzielone zostały na pięć części, w których jedna dotyczyła rzeki Zadrna na wspomnianym odcinku:

część 1: Polanka w m. Kierzno, Zabłocie, Parzyce gm. Nowogrodziec
część 2: Mrożynka w m. Mlądz, Przecznica, Rębiszów gm. Mirsk
część 3: Czerniawa w m. Giebułtów gm. Mirsk
część 4: Kamienna w m. Jelenia Góra
część 5: Zadrna w m. Czadrów, Krzeszów gm. Kamienna Góra

Prace rozpoczęto we wrześniu br. na wysokości mostu w miejscowości Czadrów (skrzyżowanie do DCR-u), o czym informowaliśmy na naszym portalu. Koryto rzeki zostało oczyszczone do mostu na ul. Jadwigi Śląskiej w Krzeszowie. Wśród wykonanych prac znalazło się m.in. ręczne ścinanie oraz karczowanie krzaków i podszycia, wykoszenie porostów z koryta i poboczy rzeki, odmulanie i wydobycie z cieku roślin korzeniących się.

Wykonana konserwacja rzeki, choć ograniczona w zakresie prac, pozwoli utrzymać zwierciadło wody na poziomie niezagrażającym jej wylaniu.

Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Zobacz inne

Leave a Comment