Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 14.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczone na stronach internetowych urzędu, wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/2024 z 14.05.2024 r. oraz załącznik nr 2 do zarządzenia nr 58/2024 z 14.05.2024 r.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Share

Zobacz inne