Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 04.01.2023 roku został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 04.01.2023 r.).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment