Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 2 maja 2023 r.oku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Share

Zobacz inne