Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 13 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny nr 9a położony w Ciechanowicach 80 (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55/2022 z dnia 12 maja 2022 r.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment