Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 2 sierpnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Share

Zobacz również

Leave a Reply