Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Marciszów informuje, że 11 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych urzędu www.marciszow.pl i bip.marciszow.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu, tel. 75 741 02 08 wew. 30.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Zobacz inne

Leave a Comment