Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 31 maja 2022 roku podał do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz publikację na stronie internetowej kamienna-gora.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu w kategorii „Nieruchomości” pod adresem kamienna-gora.bip.net.pl wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 31 maja 2022 roku).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment