Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 12.09.2018 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie (Zarządzenie nr 40/2018 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 11.09.2018 r.).Share

Zobacz inne

Leave a Comment