Wycieczka przyrodnicza do KBG KPN w Jagniątkowie

W czwartek 9 czerwca 2022 roku uczniowie klasy II a, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, oraz II b Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, wybrali się na wycieczkę przyrodniczą do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Parku Narodowego w Jagniątkowie, aktywnie włączając się do tegorocznego „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Uczniowie spotkali się z Romanem Rąpałą, który opowiedział im o projekcie „Reintrodukcja i restytucja niepylaka apollo na Dolnym Śląsku”, którego celem jest odtworzenie trwałych populacji tego motyla w naszym województwie, w tym w rezerwacie przyrody „Kruczy Kamień” koło Lubawki. Przy tablicy informacyjnej projektu zapoznał kamiennogórskich drugoklasistów z cyklem rozwojowym motyla – owada, u którego dokonuje się przeobrażenie zupełne. Cykl ten obejmuje cztery stadia. Dorosłe motyle latają od czerwca do sierpnia i w tym czasie zapłodnione samice składają jaja, z których wiosną następnego roku wylęgają się gąsienice. Jest to jedyne stadium, w którym motyl rośnie. Początkowo są one niewielkie i całkiem czarne.

Uczniowie, słuchając opowieści prowadzącego zajęcia, dowiedzieli się, że w stadium larwalnym, trwającym kilka tygodni, roślinożerne gąsienice motyla intensywnie odżywiają się rozchodnikiem wielkim, jedząc dziennie więcej, niż same ważą i wiele innych ciekawych rzeczy. Dowiedzieli się również, że w bieżącym roku w namiotach hodowlanych znajduje się ok. 16 000 gąsienic. Dzieci zostały zaproszeni do namiotów hodowlanych, w których zobaczyli gąsienice Niepylaka Apollo oraz „leżakujące” w kokonie poczwarki. Dużą radość uczestnikom wycieczki przyrodniczej sprawiła możliwość zrobienia zdjęcia przy dużym drewnianym modelu jednego z najpiękniejszych motyli. Po zdjęciach mogli wziąć udział w drobnych pracach szkółkarskich polegających na rozsadzaniu bulw rozchodnika wielkiego, która jest rośliną żywicielską gąsienic Niepylaka Apollo z edukatorem KPN – Magdaleną Stanek.

Opiekunami młodych kamiennogórskich przyrodników byli: Beata Borowska i Karolina Janik – wychowawczynie klas, Anna Olszewska i Marcin Trela – nauczyciele, Monika Bodziony – rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Share

Zobacz inne

Leave a Comment