Wybudują obwodnicę Kaczorowa

GDDKiA poinformowała, że w rządowym Programie budowy 100 obwodnic, znalazła się m.in. obwodnica Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3. Umowa na prace projektowe została podpisana już 19 lipca 2019 roku. W ramach realizacji projektu wykonawca (WYG International Sp. z o.o.) wykonuje opracowania w zakresie STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a … Czytaj dalej Wybudują obwodnicę Kaczorowa