Wybudują obwodnicę Kaczorowa

Siedem obwodnic dolnośląskich miast zostało ujętych w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury Programie “100 Obwodnic” na lata 2020-2030. W naszym regionie przewidziano budowę obwodnicy Kaczorowa. W drugim kwartale 2020 roku zaplanowano przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących całej inwestycji. Budowa obwodnicy ma ruszyć w 2023 roku. Zostały już zabezpieczone środki na rozpoczęcie prac przygotowawczych z budżetu państwa.

Wybudowanie obwodnicy Kaczorowa wyprowadzi ruch tranzytowy odbywający się na kierunku Bolków – Jelenia Góra. Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i przepustowości w samym Kaczorowie. Oprócz obejścia Kaczorowa realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej nr 3 w kierunku Jeleniej Góry. Poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie.

Siedem wariantów budowy obwodnicy zostało zaprezentowanych na zdjęciu GDDKiA.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment