Wybrano dyrektora MBP w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że w otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze wybrany został Tomasz Grabiński z Wrocławia.

O wyborze kandydata na w/w stanowisko zdecydowały następujące elementy: dotychczasowe doświadczenie, kwalifikacje, wykształcenie, poprawność złożonych dokumentów, koncepcja rozwoju jednostki oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment