Wybory sołtysa wsi Świdnik

Wójt Gminy Marciszów zawiadamia mieszkańców sołectwa Świdnik, że w dniu 13 lipca 2021 roku o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Świdniku odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające na sołtysa Świdnika.

Share

Zobacz również

Leave a Comment